Kliknite na željenu sliku i postavite je an desktop svog računara . Ako nijedna opcija ne odgovara rezoluciji vašeg ekrana, izaberite najpribližniju i izaberite opciju "center" u parametrima.

 

Motorola, Internet Explorer, Disney, Apple, CNN, Windows
1:1 uzorak
1024/768
1280/960

Associated Press , Netscape, Vodafone, Quicktime, Yahoo, MSN
1:1 uzorak
1024/768
1280/960

Thames and Hudson, AOL, United Artists, Harper Collins, New Line Cinema, NBC
1:1 uzorak
1024/768
1280/960
 
2005 © Aleksandar Maćašev