Download press release (MS Word format)

Joseph Goebbels™ -kampanja- (vizuelni program BELEF 05)
www.goebbels.info
25. jul - 8. avgust 2005.

U okviru vizuelnog programa BELEF 05, od 25. jula do 8. avgusta biće realizovano umetničko delo pod nazivom Joseph Goebbels(TM), čiji je autor beogradski umetnik i dizajner, Aleksandar Maćašev. Reč je o medijskoj kampanji koja ukazuje na "Joseph Goebbels stanje" u savremenoj masovnoj komunikaciji. Kampanja se sastoji od video i radio spota, bilborda, razglednica koje se mogu nabaviti u beogradskim knjižarama, kao i web sajta, koji će pratiti celu akciju. Specifičnost ovog rada je da umetničko delo čini medijska kampanja, koja ne komunicira nikakav događaj, niti prodaje proizvod (izložba, predstava...) i korišćenje razrađenih sredstva masovne medijske komunikacije u savremenoj umetnosti. Ovogodišnja selekcija vizuelne umetnosti upravo stavlja akcenat na proširene mogućnosti savremene umetnosti sa početka 21. veka gde nestaje granica između dizajna, medija i ustaljenih formi savremene umetnosti.

Glavni vizuelni motiv kampanje je portret Josepha Goebbelsa, sastavljen od sitnih logoa medijskih i komunikacijskih kompanija koji se vide tek kada se približimo portretu. "Zagledajte se malo bolje" može biti još jedna od poruka ove kampanje. Pored toga ustanovljen je i logo same kampanje: četiri ukrštena zvučnika oblikovana na način nacističkog znamenja. Na taj, način se, zapravo, uspostavlja brend Joseph Goebbels(TM) kao simptom vremena u kojem živimo. Umetničko delo koje kroz medijske kanale masovne komunikacije govori upravo o medijima i masovnoj komunikaciji. Na web adresi www.goebbels.info mogu se pronaći sve informacije koje se odnose na ovaj projekat. Sajt će u toku trajanja kampanje biti redovno dopunjavan svežim informacijama, a početkom septembra biće objavljena i čitava studija i rezultati kampanje.

Joseph Goebbels je u zvaničnoj istoriji poznat kao nacistički ministar propagande iz vremena II svetskog rata. Projekat Joseph Goebbels(TM) nam poručuje da je Dr. Goebbels paradigmatična figura koja je utemeljila savremenu masovnu komunikaciju i medijsku kulturu. Fenomen propagande postoji od najranijih formi ljudske civilizacije, ali puni zamah dobija, upravo, za vreme II svetskog rata, zbog ubrzanog razvoja infosfere i medijskih sredstava (radio, TV, filmovi, ulično oglašavanje, veliki štampani tiraži...). Bez obzira na iste propagandne aktivnosti u Rusiji, Velikoj Britaniji ili Americi, nacistička propaganda, na čelu sa Josephom Goebbelsom, ostala je najupamćenija (upravo zbog posleratne propagande).

Na čuvenoj izjavi Dr. Goebbelsa da "Hiljadu puta ponovljena laž postaje istina" temelji se čitava savremena medijska kultura i masovna komunikacija. Početak 21. veka je označen globalnom infosferom (Internet, celodnevne vesti, direktni prenosi svih događaja, kablovska televizija, mobilna telefonija...) kojom se svakodnevno kreće milijarde poruka ka korisnicima. Moć infosfere se bazira na činjenici da ljudi u 99% slučajeva usvajaju primljene poruke i u njih veruju kao u istinu bez neposrednog iskustva. Kategorija istine je postala prevaziđena i postoje samo poruke (priče ili narativi) u koje možemo da verujemo po sopstvenom izboru. Istina ne postoji, a hiljadu puta ponovljena poruka postaje "istina".

Aleksandar Maćašev je rođen 1971. godine u Bečeju. Član je ULUPUDS-a i Art Directors Club-a Srbije. Bavi se različitim formama savremene umetnosti, grafičkim/web dizajnom i reklamom. Predaje Interaktivni dizajn na katedri za kompjutersku umetnost i dizajn u okviru Akademije umetnosti BK. Izlagao na brojnim domaćim i stranim izložbama i dobitnik je priznanja i nagrada za web umetnost i dizajn. Sarađuje sa nezavisnim timovima u kreiranju kulturnih događaja (izložba Mirka Ilića, izložba PUNC'T, MIKSER produkcija?). Piše za

Remont i Genius Domus magazine. Živi i radi u Beogradu.

Sve dodatne informacije o autoru možete pronaći na njegovom web sajtu BLACK PIXEL na adresi www.the-mighty.com


kontakti:
autor: Aleksandar Maćašev tel: 064 18 18 350 e-mail: mighty@the-mighty.com
selektor vizulenog programa: Anica Tucakov e-mail: anica.t@eunet.yu
PR BELEF: Ljiljana Šović tel: 011 3061 575 e-mail: PR@belef.org

 
2005 © Aleksandar Maćašev